Streamelements chatbot commando's

Streamelements heeft een prachtige bot met héél wat functionaliteiten die je kan instellen vanop je streamelements dashboard. Je kan die echter ook instellen vanuit je chat met onderstaande commando's. Zie wél dat het commando !command beschikbaar is voor jezelf en je moderators.  

Toevoegen

Moderators kunnen commando's toevoegen, aanpassen en verwijderen met het commando: !command add/remove/edit/options/show 

Wil je bijvoorbeeld een 'lurk' command toevoegen, kan dat alsvolgt:

!command add lurk Hewa merci om te lurken! 

Opties

Je kan daar ook nog opties aan toevoegen, zoals je die ook kan instellen in het dashboard. Dit kan je instellen met het commando !command options gevolgd door het commando waarvan je de opties wil instellen, en de flags. Mogelijke flag opties zijn:

  • -enable
  • -disable
  • -cd (number); algemene cooldown
  • -usercd (number); cooldown per gebruiker
  • -cost (number in seconds); in streamelementspunten
  • -level (number); 100 = everyone, 250 = subs, 300 = regular, 500 = mod, 1000 = supermod & 1500 = broadcaster
  • -type (say, whisper or reply)
  • -count (number)

Voorbeeld: !command options twitter -usercd 60 -type reply -level 250
wat wil zeggen dat dit commando enkel kan gebruikt worden door subs, in een reply op de bot, en een cooldown heeft van 1 minuut.

Aliassen

Je kan tevens ook via de chat de aliassen instellen. (Een alias is een alternatieve manier om het commando in te stellen. Bijvoorbeeld een !insta als alias van !instagram) Dit kan met de volgende commando's:

!command alias basecommand Toont je de mogelijke aliasen voor !basecommand

!command alias add basecommand aliascommand1 aliascommand2 Voegt de alias commands !aliascommand1 en !aliascommand2 toe voor het commando !basecommand

!command alias remove basecommand aliascommand1 verwijderd de alias commando !aliascommand1 dan het commando !basecommand

Bericht gepubliceerd op
01 juni 2022 - 18:42

Gepubliceerd in:
Chat- en discordbots

Terug naar het overzicht